Nhà phát triển: Kuaikan World (Beijing) Technology CO. LTD.